Đồng hồ vạn năng agilent http://donghovannang-agilent.khogia.net Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Fri, 18 Jun 2021 12:26:05 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Đồng hồ vạn năng Agilent U1270 http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1270.html Đồng hồ vạn năng Agilent U1270

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Agilent U1270
Đo DCV : 30 mV to 1000 V / 0.05%
Đo ACV : 30 mV to 1000 V / 0.6% / 45 Hz to 100 kHz
Đo DCA : 300 μA to 10 A / 0.2%
Đo ACA : 300 μA to 10 A / 0.6%
Điện trở : 30 Ω to 300 MΩ / 0.2%
Đo tần số : 99.999 Hz to 999.99 kHz / 0.005%
Đo tụ điện : 10 nF to 10 mF / 1 %
Đo nhiệt độ : K: -200 to 1372 °C / 1%
                      J: -200 to 1200 °C / 1%
Kiểm tra diode, tính liên tục...
Ghi và lưu trữ giá trị Min/Max/Average
Dữ liệu kết nối với máy tính qua cáp RI-to-USB
Hãng sản xuất : Agilent - USA


http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1270.doc
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1270.html
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1270.doc
9.860.000 VND
Đồng hồ vạn năng Agilent U1270 ]]>
Tue, 28 May 2013 01:15:28 +0700 http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1270.html
Đồng hồ vạn năng Agilent U1253B http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1253b.html Đồng hồ vạn năng Agilent U1253B

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Agilent U1253B
Đo DCV : 50 mV to 1000 V / 0.05%
Đo ACV : 30 mV to 1000 V / 30 Hz to 100 kHz
Đo DCA : 500 μA to 10 A / 0.3%
Đo ACA : 300 μA to 10 A / 0.6%
Điện trở : 500 Ω to 5 MΩ
Đo tần số : 99.999 Hz to 999.99 kHz / 0.005%
Đo tụ điện : 10 nF to 10 mF / 1 %
Kiểm tra diode, tính liên tục...
Ghi và lưu trữ giá trị Min/Max/Average
Hãng sản xuất : Agilent - USA


http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1253b.doc
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1253b.html
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1253b.doc
10.790.000 VND
Đồng hồ vạn năng Agilent U1253B ]]>
Tue, 28 May 2013 01:10:08 +0700 http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1253b.html
Đồng hồ vạn năng Agilent U1242B http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1242b.html Đồng hồ vạn năng Agilent U1242B

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Agilent U1242B
Đo DCV : 1000 mV to 1000 V / 0.09%
Đo ACV : 1000 mV to 1000 V / 2%/ 40Hz to 2 kHz
Đo DCA : 1000 μA to 10 A / 0.6%
Đo ACA : 1000 μA to 10 A / 1.5% // 40Hz to 2 kHz
Điện trở : 1000 Ω to 100 MΩ / 1.5%
Nhiệt độ  :J/K  –40 to 1000 ºC/1%
Đo tần số : 1000 Hz to 100 kHz / 0.03%
Đo tụ điện : 1000 nF to 10 mF / 2 %
Kiểm tra diode, tính liên tục...
Hãng sản xuất : Agilent - USA


http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1242b.doc
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1242b.html
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1242b.doc
5.220.000 VND
Đồng hồ vạn năng Agilent U1242B ]]>
Tue, 28 May 2013 01:07:12 +0700 http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1242b.html
Đồng hồ vạn năng Agilent U1252B http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1252b.html Đồng hồ vạn năng Agilent U1252B
Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Agilent U1252B
Đo DCV : 50 mV to 1000 V / 0.05%
Đo ACV : 50 mV to 1000 V / 30 Hz to 100 kHz
Đo DCA : 500 μA to 10 A / 0.3%
Đo ACA : 500 μA to 10 A / 0.6%
Điện trở : 500 Ω to 500 MΩ
Đo tần số : 99.999 Hz to 999.99 kHz / 0.005%
Đo tụ điện : 10 nF to 100mF / 1 %
Kiểm tra diode, tính liên tục...
Ghi và lưu trữ giá trị Min/Max/Average
Hãng sản xuất : Agilent - USA

http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1252b.doc
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1252b.html
http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1252b.doc
8.600.000 VND
Đồng hồ vạn năng Agilent U1252B ]]>
Tue, 28 May 2013 01:04:39 +0700 http://donghovannang-agilent.khogia.net/dong-ho-van-nang-agilent-u1252b.html